Welcome!

  හර විෂයයන්         
1 බුද්ධාගම  ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු පත්‍රය 1 ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 පිළිතුරු පත්‍රය 2
2 සිංහල  ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු පත්‍රය 1 ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 පිළිතුරු පත්‍රය 2
3 ගණිතය  ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු පත්‍රය 1 ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 පිළිතුරු පත්‍රය 2
4 විද්‍යාව  ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු පත්‍රය 1 ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 පිළිතුරු පත්‍රය 2
5 ඉතිහාසය  ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු පත්‍රය 1 ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 පිළිතුරු පත්‍රය 2
6 ඉංග්‍රීසි  ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු පත්‍රය 1 ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 පිළිතුරු පත්‍රය 2
           
  අනෙකුත් විෂයයන්         
7 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණය   ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු පත්‍රය 1    
8 භූගෝල විද්‍යාව  ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු පත්‍රය 1    
9 පුරවැසි අධ්‍යාපනය  ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු පත්‍රය 1    
10 චිත්‍ර  ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු පත්‍රය 1 ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 පිළිතුරු පත්‍රය 2
11 නර්තනය  ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු පත්‍රය 1 ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 පිළිතුරු පත්‍රය 2
    ප්‍රශ්න පත්‍රය 3 පිළිතුරු පත්‍රය 3  
12 සංගීතය  ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු පත්‍රය 1 ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 පිළිතුරු පත්‍රය 2
13 නාට්‍යය හා රංගකලාව  ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු පත්‍රය 1 ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 පිළිතුරු පත්‍රය 2
14 සිංහල සාහිත්‍ය  ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු පත්‍රය 1 ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 පිළිතුරු පත්‍රය 2
15 ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය  ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු පත්‍රය 1 ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 පිළිතුරු පත්‍රය 2
16 ICT  ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු පත්‍රය 1    
17 කෘෂිකර්මය  ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු පත්‍රය 1 ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 පිළිතුරු පත්‍රය 2
18 සෞඛ්‍ය  ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු පත්‍රය 1 ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 පිළිතුරු පත්‍රය 2
19 ගෘහ විද්‍යාව  ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු පත්‍රය 1 ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 පිළිතුරු පත්‍රය 2
20 ජන සන්නිවේදනය  ප්‍රශ්න පත්‍රය 1,
Q 12,18
පිළිතුරු පත්‍රය 1 ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 පිළිතුරු පත්‍රය 2
21 ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය  ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු පත්‍රය 1    
Go to top
Designed by mathuzone IT Team with
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com