Welcome!

කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ - වලල්ලාවිට


රෝෂිණි මිය
ශ්‍රී.ලං.අ.පරි.සේ.

කාර්යාලය - 0342284127

වලල්ලාවිට අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය - පාසල්


පාසල් අංකයපාසලේ නමවර්ගයපාසලේ ලිපිනය
W1මෙරිල් කාරියවසම් ම.ම වි. 1ABමෙරිල් කාරියවසම් ම.ම වි., මීගහතැන්න
W2කොල්වින් ආර් ද සිල්වා ම.වි.1ABකොල්වින් ආර් ද සිල්වා ම.වි., ඉත්තාන
W3වලල්ලාවිට ම.වි.1Cවලල්ලාවිට ම.වි., වලල්ලාවිට
W4මිරිස්වත්ත ම.වි.1Cමිරිස්වත්ත ම.වි., මිරිස්වත්ත, පැලවත්ත
W5පැලවත්ත ම.වි1Cපැලවත්ත ම.වි., පැලවත්ත
W6ගම්මන ක.වි.Type 2ගම්මන ක.වි., ගම්මන, යගිරල
W7පරෙයිගම ක.වි.Type 2පරෙයිගම ක.වි., පරෙයිගම
W8ඉහල හෙවෙස්ස ක.වි.Type 2ඉහල හෙවෙස්ස ක.වි., පිටිගල
W9උඩුගම ක.වි.Type 2උඩුගම ක.වි., යගිරල
W10ගුලනවත්ත ක.වි.Type 2ගුලනවත්ත ක.වි., පැලවත්ත තේ ව්‍යාපාරය, පැලවත්ත, මතුගම
W11බෝතලාව ක.වි.Type 2බෝතලාව ක.වි., මීගහතැන්න
W12මගුරුමස්විල ක.වි.Type 2මගුරුමස්විල ක.වි., වලල්ලාවිට
W13හල්වල කන්නන්ගර ක.විType 2හල්වල සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර ම.වි., හල්වල, මතුගම හරහා
W14මාකලන්දාව ක.වි.Type 2මාකලන්දාව ක.වි., මාකලන්දාව, වලල්ලාවිට
W15ලිහිණියාව ක.වි.Type 2ලිහිණියාව ක.වි., ලිහිණියාව, මීගහතැන්න
W16හෙවෙස්ස ක.වි.Type 2හෙවෙස්ස ක.වි., පහළ හෙවෙස්ස
W17යට්ටපාත ක.වි. Type 2යට්ටපාත ක.වි., යට්ටපාත, මතුගම
W18පුස්සවල ක.වි.Type 3පුස්සවල ක.වි., පුස්සවල, පැලවත්ත
W19කරපාගල ප්‍රා.වි.Type 3කරපාගල ප්‍රා.වි., කරපාගල, යගිරල
W20උතුර ඉත්තපාන ශ්‍රී සරණංකර ප්‍රා.වි.Type 3උතුර ඉත්තපාන ශ්‍රී සරණංකර ප්‍රා.වි., ඉත්තපාන
W21ගුලවිට ප්‍රා.වි.Type 3ගුලවිට ප්‍රා.වි., ගුලවිට දකුණ, වලල්ලාවිට
W22තල්පැදිවල ප්‍රා.වි.Type 3තල්පැදිවල ප්‍රා.වි., තල්පැදිවල, මීගහතැන්න
W23පන්නිල ප්‍රා.වි.Type 3පන්නිල ප්‍රා.වි., පන්නිල, මතුගම හරහා
W24මීගහතැන්න ප්‍රා.වි.Type 3මීගහතැන්න ප්‍රා.වි., මීගහතැන්න
W25මොරගල සිරි සුනන්ද ප්‍රා.විType 3මොරගල සිරි සුනන්ද ප්‍රා.වි., මොරගල, මීගහතැන්න
W26රණේපුරගොඩ ප්‍රා.වි.Type 3රණේපුරගොඩ ප්‍රා.වි., පහල හෙවෙස්ස, මතුගම
W27වීරකන්ද ප්‍රා.වි.Type 3වීරකන්ද ප්‍රා.වි., වීරකන්ද, පැලවත්ත
W28හල්වල කැලේ ප්‍රා.වි.Type 3හලවල්කැලේ ප්‍රා.වි., හලවල්කැලේ, මීගහතැන්න
W29ඌරගොඩ ප්‍රා.වි.Type 3ඌරගොඩ ප්‍රා.වි., වැලිපැන්න
W30දොඩම්පාපිටිය ක.වි.Type 3දොඩම්පාපිටිය ප්‍රා.වි., උතුම්ගම
W31මිරිස්වත්ත දෙ.ප්‍රා.වි.Type 3මිරිස්වත්ත දෙ.ප්‍රා.වි., ඉත්තපාන
W32මීගහතැන්න විද්‍යාරාම පිරිවෙනමීගහතැන්න විද්‍යාරාම පිරිවෙන, මීගහතැන්න
Go to top
Designed by mathuzone IT Team with
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com