Welcome!

මෙම විෂයට අදාල සියලු YouTube පාඩම් මෙතැනින් බලන්න 

1 සියුම් චාලක කුසලතා සංවර්ධනය සඳහා වූ ක්‍රියාකාරකම්
  වීඩියෝ පාඩම් 1 කොටස2 කොටස , 3 කොටස
  | වැඩිදුර දැනුමට 
   
 2 දල චාලක කුසලතා සංවර්ධනය සඳහා වූ ක්‍රියාකාරකම්    
        වීඩියෝ පාඩම  | වැඩිදුර දැනුමට 
   
3 සාමාජිය කුසලතා සංවර්ධනය සඳහා වූ ක්‍රියාකාරකම් 
  වීඩියෝ පාඩම  | වැඩිදුර දැනුමට 
   
4 ස්වයංආධාර කුසලතා සංවර්ධනය සඳහා වූ ක්‍රියාකාරකම්  
  වීඩියෝ පාඩම  | වැඩිදුර දැනුමට 
   
5 ප්‍රජානන කුසලතා සංවර්ධනය සඳහා වූ ක්‍රියාකාරකම්  
   වීඩියෝ පාඩම  | වැඩිදුර දැනුමට 
   
6 භාෂා සංවර්ධනය සඳහා වූ ක්‍රියාකාරකම්    
  වීඩියෝ පාඩම  | වැඩිදුර දැනුමට 
   
පෙර ගණිතය    
  වීඩියෝ පාඩම  | වැඩිදුර දැනුමට 
   
       8 පෙර ලිවීම     
  වීඩියෝ පාඩම  | වැඩිදුර දැනුමට 

  

  

 

Go to top
Designed by mathuzone IT Team with
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com