Welcome!

අරමුණු

 •   රේඛීය අමාත්‍යංශය හා පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් නිකුත් කරන ලබන චක්‍රලේඛ අණපනත් හා විවිධ නියෝග වලට අනුගතව කටයුතු මෙහෙයවීම.
 •   මතුගම කලාපයේ සියළු සිසුන් සඳහා ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් ලබාදෙන බවට සහතික වීම.
 •   මතුගම අධ්‍යාපන කලාපය තුළ පාසල් යායුතු වයසේ සිටින සියළුම සිසුන් සඳහා සම සාධාරණ ප්‍රවේශ අවස්ථා ලබාදීම සහතික වීම.
 •   සම්මත ප්‍රතිමාණ වලට අනුගතව, විෂමතාවයකින් තොරව භෞතිකව හා මානව සම්පත් සම්පාදනය හා කළමණාකරනය කිරීම.
 •   පාසල් අධ්‍යාපනය නිමකරන සියළු සිසුන් උසස් අධ්‍යාපන් හෝ වෘත්තීය ප්‍රවේශයන් වෙත යොමු කිරීම.
 •   ගුණාත්මත්මක අධ්‍යාපන සංකල්ප මත, නිර්දේශිත විෂයමාලාව අනුව ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රිය අධ්‍යාපනය සඳහා විදුහල්පතිවරුන් හා ගුරුභවතුන් බලගැන්වීම.
 •   සෞඛ්‍ය සම්පන්න, විනයගරුක, පරිසර හිත්කාමී සහකම්පිත ශිෂ්‍යයකු නිර්මාණය කරගැනීමට මඟ පෙන්වීම.
 •   අභිමානවත් ශිෂ්‍ය පෞරුෂ සංවර්ධනය උදෙසා හිංසාවෙන් ආපදාවෙන් හා අපචාරයන් ගෙන් වලක්වා ගනිමින් ශිෂ්‍යාගේ උපරිම ශක්‍යතාවයට ලඟාවීමට මග පෙන්වීම.
 •   අනාගත වෘත්තීය අපේක්ෂාවන් ජයග්‍රහණය කරමින්, ජාත්‍යන්තරය තුළ ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාවය ගොඬනගා ගතහැකි විශ්වීය පුරවැසියකු ගොඩනඟාගැනීම සඳහා අවශ්‍ය නිපුණතාවය ශිෂ්‍යයාට ලබාදීම සහතික වීම.
 •   විදුහල්පතිවරුන් ගුරුභවතුන් ඇතුළු අධ්‍යන හා අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ සේවා අවශ්‍යතා, වෘත්තීය සංවර්ධනය හා ඔවුන්ගේ සුභ සාධනය වෙනුවෙන් ඇප කැප වීම.
 •   අධ්‍යාපනය හා සම්බන්ධ වන/ නොවන විවිධ පුද්ගල, සමාජ සංස්ථා, දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතන අතර මනා සම්බන්ධීකරණයක් තුළින් සංහිදියාව හා සාමය සාක්ෂාත්හ් කර ගැනීම තහවුරු කිරීම.අගයයන්

 •   නිර්මාණශීලී, ප්‍රගතිශීලී නායකත්ව ගුණාංග සහිත කාර්ය මණ්ඩලය
 •   කාර්යක්ෂම සුහදශීලී සේවය
 •   විශ්වාසනීය විනිවිදභාවය
 •   අපක්ෂපාතී සම සාධාරණත්වය
 •   අනෝන්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සබැඳියාව

 

 

කලාප ගීතය

ශ්‍රී ලංකා ධරණී තඩාගයේ
සිරි සරසවි සේවිත සියපත සේ
ශිල්ප ශාස්ත්‍ර මකරන්ද සුගන්දිත
පස් යොදුන් රටේ අභිමානණීය
මතුගම කලාප මාතා........//


හෙල මග හෙළි කොට නැණින් පහේලී
සියත් වියත් නැණවතුන් තනා.....//
ජාතිය ප්‍රඥාවෙන් පණ ගන්වා
දේශය ලෝ මුදුනේ රඳවා
යුග යුග වොරඳන මාතා
මතුගම කලාප මාතා


දෑ සිප් පිළිවෙත සුරකින පේවී
අලුත් වෙමින් නව ලෝකය හා.....//
කන්නන්ගර සිරිමත් මග නංවා
දේශය ලෝ මුදුනේ රඳවා
යුග යුග වොරඳන මාතා
මතුගම කලාප මාතා.......///

 

පද රචනය - තිලක් පුෂ්පකුමාර
තනුව හා සංගීත නිර්මාණය - බන්දු එස් කන්නන්ගර

කලාප ගීතය මෙතැනින් ශ්‍රවණය කල හැක.

Go to top
Designed by mathuzone IT Team with
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com